Hva er det som egentlig hindrer bearbeiding av sjømat i Norge?

I et innlegg i bladet Vesterålen Onsdag 18.nov. skriver Kjell-Børge Freiberg følgende; «de høye tollsatsene har gjennom mange år påført norsk sjømatindustri økte kostnader og effektivt forhindret bearbeiding av sjømat i Norge.» Dette er det absolutt behov for å korrigere, men da på faglig grunnlag –  ikke med basis i politiske motargument. 

Vårt faglige korrektiv baserer vi på hva næringsansatte og faglig ekspertise formidler av kunnskap om forholdene i sjømatsektoren. Denne formidlingen er i stor grad unison. Økt bearbeiding og lønnsomhet forhindres mest på innkjøpssiden (råstoffanskaffelse). Utfordringene på salgssiden er bagatellmessig i forhold. Dette bygger på følgende;

  • Price Waterhouse Cooper (PWC) og Nofima er to rådgivningsselskap som ofte blir engasjert av myndighetene for utredningsarbeid bestilt av Storting og regjering, eksempelvis Tveterås- og Eidesenutvalget. Som grunnlag for sitt arbeid intervjuet disse et representativt utvalg av personer i fiskeindustrien. På spørsmål til dem om hva som mest forhindrer lønnsom bearbeiding, pekte den store majoriteten på manglende tilgang på egnet råstoff for bearbeiding (ikke nok fersk fisk, for dårlig kvalitet, for sjeldne leveranser). Les Sjømatbarometeret fra PWC her..
  • Freiberg nevner Primex som godt rustet kompetansemessig og teknologisk for god verdiskaping dersom tollsatsene er lave nok. Lederne for denne type bedrift – styreleder Sørdahl i Primex og Arne Hjeltnes i Finnmark Fisk – nevner ikke tollsatser som problemet for deres virksomhet, men tvert imot tilgang på egnet råstoff. De er begge enig om at 95% av kvotepolitikken (som er helt bestemmende for hvordan råstoffet leveres inn til kysten) er styrt på flåteleddets premisser.
Steinar Eliassen, direktør Norfra og rådsmedlem i Kystens Tankesmie

Se innslag fra Torskekonferansen 2020 hvor Hjeltnes og Sørdahl diskuterer problemene for deres virksomhet ved å trykke på knappen nedenfor. Logg inn hos Norsk Sjømatråd ved å skrive navn og epost. Trykk deretter “se konferansen her”. Dag 2, punkt 5. 

  • Norfra AS er det største nordnorskeide fiskerikonsernet innen hvitfisksektoren med ca en halv milliard i omsetning pr.år, desidert mest på eksport. Direktør i selskapet Steinar Eliassen var Eksportutvalget for ferskfisk sin utsending til Frankrike før han etablerte Norfra først på 1980-tallet. Hans mangeårige erfaring – som eier av 3 fisketilvirkeranlegg (Finnmark, Troms og snart Lofoten) – er grunnlaget når han uttaler at lønnsomheten er først og fremst betinget av et forhold, tilgangen på egnet råstoff. Videre uttaler han; «lønnsnivå er ikke problem så lenge en har godt råstoff og kan produsere kvalitetsvarer.» Han nevner ikke toll som noe problem. 
    • Toll som faktor ved fiskeeksport nevner derimot professor Peter Ørebech. Se bl.a. «Tollmurer – fiksjonen som ble til 10 høns». Her redegjøres det for hvorfor vi i Norge bør fokusere på andre problemområder for verdiskapingen i sjømatindustrien dersom det er et reelt ønske og vilje til å forbedre den.

Vi ønsker da Freiberg lykke til i sitt videre engasjement, men med håp om at politikkutforminga tar utgangspunkt i det som er dokumenterte fakta, også av næringa selv.

Lars Kufaas

Daglig Leder
Kystens Tankesmie

Arnold Jensen

Sekretær Faglig Råd
Kystens Tankesmie

Del innlegget på:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Støtt vårt arbeid for en levende kyst. Gi engangsbidrag til Kystens Tankesmie.

Vi søker sponsorer som deler vår interesse om å sikre næringsvirksomheten på en levende kyst.

Legg igjen en kommentar

Rull til toppen