Kystens Tankesmie

Kystens tankesmie vil bidra til livskraftige kystsamfunn

Vi vil være møteplass, initiativtaker og pådriver med engasjerte fagfolk som vil gjøre en forskjell med dokumentasjon og løsningsforslag.

Vi vil styrke kystsamfunnenes interesser i den tilspissede kampen om fellesskapets marine ressurser.

Etablert 2014

Kystens Tankesmie AS (KT) etablert i 2014 er et selskap som er ideelt non-profitt og politisk nøytralt. Formålet var å drive folkeopplysning om forvaltningen av våre felles verdifulle marine ressurser, ut fra havressurslovens formål om å sikre en bærekraftig og samfunnsøkonomisk lønnsom forvaltning og å medvirke til å sikre sysselsetting og bosetting i kystsamfunnene.​

Bakgrunnen var en økende bekymring om at lovgivers formål gradvis ble svekket etter at myndighetene har overlatt styringen av fiskekvotene – i stor grad – til markeder av bedriftsøkonomiske interesser. Dette har i økende grad overstyrt både målene om samfunnsøkonomisk verdiskaping, sysselsetting og bosetting langs kysten og satt press på den regionale sirkulasjonsøkonomien som danner fundamentet for arbeid og bosetting langs kysten.

 Les mer…

Kystens Tankesmie AS er et selskap som er ideelt non-profitt og politisk nøytralt eid av organisasjonene:

Fiskeriallmenningen og Kystfiskarlagets servicekontor AS

Hvem er vi?

Styreleder og rådsmedlem

dr. scient. i fiskerivitenskap og professor i økonomi. Medforfatter av boken Rettsøkonomi for fornybare ressurser.

Foto: Eirik Jenssen, Kyst og Fjord
Nestleder og rådsmedlem

Fisker og styremedlem i Norges Råfisklag. Tidligere leder i Norges Kystfiskarlag. Tidligere medlem i norsk/russisk fiskerikommisjon.

Foto: Bjørn Hildonen
Styremedlem

Leder/talsperson for Kystopprøret (etabl. 2017). To fagbrev innen fiskeri, og utdannet næringsmiddelteknolog.

Foto: Hilde Jørgensen, Bladet Vesterålen
Daglig leder

Sekretær i Kystens Tankesmie 2015 – 2022. Utreder av FW-BlueFarm som konsept for søker om utviklingskonsesjon 2016 – 2019. Sekretær i Fiskekjøpernes Forening (fra 2018).Medvirkning i akvaponiprosjektet Lofoten Akvaponi AS (fra 2017)

Rådsleder

Pådriver og tidligere styreleder for Kystens Tankesmie. Fartstid som fisker og styrmann. Administrativ erfaring fra fiskeridirektoratet. Tidligere adm. dir. Fiskerikreditt AS. 

Rådsmedlem

Ble i 2008 utnevnt til ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sin innsats innen norsk fiskeriforvaltning. Tidligere regiondirektør i Fiskeridirektoratet i Troms. 

Foto: Thomas Vermes, ABC Nyheter
Rådsmedlem

Styreleder Fiskekjøpernes Forening og daglig leder i Nordfra AS

Rådsmedlem

Professor i juss, hav og fiskerirett. Forfatter av boken Norsk Fiskerirett. Medforfatter av boken Rettsøkonomi for fornybare ressurser.

Rådsmeldem

Tidligere leder for Kystopprøret Gjenreis Kystnorge (etabl. 2012). Tidligere leder for oppdrettsutvalget i Naturvernforbundet.

Formål

Kystens tankesmie vil bidra til livskraftige kystsamfunn

Vi vil være møteplass, initiativtaker og pådriver med engasjerte fagfolk som vil gjøre en forskjell med dokumentasjon og løsningsforslag.

Vi vil styrke kystsamfunnenes interesser i den tilspissede kampen om fellesskapets marine ressurser.

Visjon

Vi vil arbeide for at hensynet til kystsamfunnene ivaretas i fiskerilovgivningens intensjoner og forvaltningspraksis

En av våre viktigste målsetninger er å øke forståelsen for kystsamfunnenes situasjon og behov når felleskapets ressurser fordeles.

Verdier

Rull til toppen