flag, europe, europe flag

Tollmurer – fiksjonen som ble til ti høns

Se tabell:

  • I FISKERIBLADET FREDAG 14. AUGUST 2020 sier administrerende direktør i Sjømat Norge Geir Ove Ystmark at EU-toll ikke er det største hinderet for norsk videreforedling. Han støtter dermed langt på vei professor Torbjørn Trondsen som i Fiskeribladet samme uke vektla helt andre forhold (bl.a. lønnsnivå).
  • Som en vil se av tabellen: Her er 0-toll for store produktgrupper for hele eller store deler av året. Der det ikke er 0-toll er det preferansetoll til Norge sammenlignet med andre eksporterende land slik som f.eks. Russland. Norge har også tollfrikvoter som ikke utnyttes: F.eks. land ut av EFTA og inn i EU – land ut av EØS og inn i EU – drar med seg 0-tollen for kvantum som ble eksportert før innmeldingen i EU.
  • Mye er uklart mht. hvem som til syvende og sist blir sittende med tollbelastningen. Det synes å være en alminnelig oppfatning at i kjøpers marked er det selger som får kostnaden og i selgers marked er det kjøper som må punge ut. Det er sistnevnte som i høy grad gjelder i EU. I så fall behøver Norge ikke vektlegge toll som eksporthindring. I motsatt grad gjelder følgende:
  • I EØS er det avtalt tollfrihet/svært lave preferansesatser på en rekke produkter av hvitfisk – uansett bearbeidingsgrad som var skreddersydd den norske produksjonen hos FRIONOR og FINDUS, dvs. “fileter, rå, bare belagt med meljevning eller griljermel (knust tørkebrød), også stekt i olje, dypfryste”. På tross av den da nye 0-toll ble FRIONOR-fabrikken i Alta og FINDUS i Trondheim – som produserte fileter, panetter, etc ble nedlagt etter at vi fikk innført 0-toll med EØS-avtalen.
  • EU har en rekke tollfrihetskvoter, som et resultat av at en rekke land som Norge hadde avtaler med gikk inn i EU (f.eks. 10.000 tonn tørrfisk, 10.000 klippfisk, 80.000 tonn sild etc).
  • I tillegg er det 0-toll som følge av EU-autonome satser. Det er skrikende mangel på fisk ikke bare i EU, men også i UK. Robin Churchill, EEC fisheries law (Martinus Nijhoff, 1986) s. 262 skriver: “In addition there are a vast number of other regulations, too numerous to list, suspending custom duties, either totally or partially, for a limited period because of shortage of supplies in the Community”. Dette skulle være klar tale.
  • Oppsummerende kan en si at for arter som er viktig for Norge ser situasjonen slik ut: Per i dag er det bare pillede reker, røykt laks og sild (ut over tollfrie kvoter) som har toll av betydning. Alle torsk- og hyseprodukt er tollfrie og har vært det siden EØS-avtalen.  Før den tid var det 2 % på fryst filet, 12 % på hel fisk og 18 % på fersk filet. Disse artene er de viktigste utenom fersk og fryst laks.  Den har 2 % toll i alle andre former enn røykt. Dette skulle være klar tale.
  • Og til slutt – kun et lite tips mht. Storbritannia. Dra dem med i EFTA og det vil da være 0-toll på alle fiskeprodukter fra Norge fordi denne endring av traktaten ble gjennomført med virkning fra 1. juli 1990.

Peter Ørebech

Professor, faglig råd
Kystens Tankesmie

Del innlegget på:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Støtt vårt arbeid for en levende kyst. Gi engangsbidrag til Kystens Tankesmie.

Vi søker sponsorer som deler vår interesse om å sikre næringsvirksomheten på en levende kyst.

1 hendelser på “Tollmurer – fiksjonen som ble til ti høns”

  1. Tilbakeping: Hva er det som egentlig hindrer bearbeiding av sjømat i Norge? – Kystens Tankesmie

Legg igjen en kommentar

Rull til toppen