Siste nytt fra Kystens Tankesmie!

Fra facebooksiden

Ta trålkvotene tilbake til norsk fiskeindustri

Av Torbjørn Trondsen, professor og styreleder Kystens Tankesmie AS. Regjeringen Bondevik innførte forskrifter som endret torsketrålernes leveringsplikt av tildelte fiskekvoter. Resultatet i dag er at råstoffgrunnlaget for fiskeindustrien langs kysten er sterkt underminert mens fisken eksporteres ubearbeidet til utenlandsk fiskeindustri. Mens trålerne tidligere måtte levere

Les mer »

Flere skritt i feil retning

Av Torbjørn Trondsen og Arne M Luther, Kystens tankesmie AS Stortinget har sendt en enstemmig melding til fiskeri- og sjømatdepartementet etter fremleggingen av Riksrevisjonens rapport om at prioriteringen av fiskekvotene har ført til en uønsket tapping av kystsamfunnene for fiskerettigheter. Statsråden har både i sin

Les mer »

Torskereguleringene 2021 -Vinnere og tapere

av Torbjørn Trondsen Kystens Tankesmie AS Innledning Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen skriver i sin pressemelding 22.12.20 Reguleringene for 2021 er første året vedtakene i Kvotemeldingen skal iverksettes. Reguleringene innebærer en viss omfordeling av ressurser fra den havgående flåten til kyst. Samtidig har regjeringen

Les mer »

Hva er det som egentlig hindrer bearbeiding av sjømat i Norge?

I et innlegg i bladet Vesterålen Onsdag 18.nov. skriver Kjell-Børge Freiberg følgende; «de høye tollsatsene har gjennom mange år påført norsk sjømatindustri økte kostnader og effektivt forhindret bearbeiding av sjømat i Norge.» Dette er det absolutt behov for å korrigere, men da på faglig grunnlag

Les mer »
flag, europe, europe flag

Tollmurer – fiksjonen som ble til ti høns

Se tabell: I FISKERIBLADET FREDAG 14. AUGUST 2020 sier administrerende direktør i Sjømat Norge Geir Ove Ystmark at EU-toll ikke er det største hinderet for norsk videreforedling. Han støtter dermed langt på vei professor Torbjørn Trondsen som i Fiskeribladet samme uke vektla helt andre forhold

Les mer »

Misoppfatninger i pressa om EU og fiskeeksport

Ost mot fisk Av Peter Ørebech I pressa sirkulerer det mye misoppfatninger om forholdet mellom landbruksvarer og fisk etter at UK har trukket seg ut av EU og at dette står i et motsetningsforhold til fiskeeksport. Vanlige oppfatninger i pressen er som følger: «Brexit fører til

Les mer »

Historiske linjer i norsk fiskeindustri

Torbjørn Trondsen innleder om sektorpolitikk og regionutvikling på pomorkonferansen.  Her gjennomgås flere historiske linjer, forslag til løsninger, samt monopolers inngripen i lokal utvikling. Se hele innlegget her.   Fra 1940 gikk antallet registrerte fiskere ned fra 122 000 til 40 000 i 1970. I Nord-Norge ble

Les mer »

Tråling med snurrevad må regnes som tråling

Av Peter Th Ørebech, Professor i rettsvitenskap og rådsmedlem i Kystens Tankesmie. «Grei skuring» (oppdatert samme dag kl. 23:05) Høyesterett (Rt. 1929 s. 758) har tatt stilling til om snurrevad som slepes etter fartøyet er trål, og her er svaret: «I Ot.prp.nr.18 for 1908, som

Les mer »
Rull til toppen