Siste nytt fra Kystens Tankesmie!

Fra facebooksiden

lady justice, legal, law

Oppklaring om EØS, oppdrett og havet

Ivar Hellesnes skriver (“EØS og havet”) i KK. Dette er feil på en rekke punkter og kan ikke bli ståede uimotsagt: 1. oppdrett i Norge er omfattet av EØS-avtalen, kun med unntak av Svalbard.  2. Kontinentasokkelen og den økonomiske sone er norske uten hensyn til om domstolen

Les mer »

Kystfolket må sikres retten til sine nære fiskefelter

Av Torbjørn Trondsen og Arne Luther, Kystens Tankesmie AS. I vår artikkel i Nordnordnorsk debatt 21.07.22 påpekte vi at Stortinget nå har muligheter for å rette opp sentraliseringen av fiskerettigheter som påpekt av Riksrevisjonen, som er resultatet av uhjemlet kjøp og salg av kvoter som

Les mer »

Fiskekvotenes bidrag til verdiskaping på kysten?

Arnold Jensen, Arne Luther og Torbjørn Trondsen, Kystens Tankesmie AS Regjeringen forbereder nå melding til Stortinget med sine anbefalinger for hvordan fiskekvotene skal fordeles i fremtiden. Fiskeressursene tilhører fellesskapet og fordelingen er av fundamental interesse for kystens næringsliv. Myndighetene står helt fritt til å fatte

Les mer »

6 viktige momenter

6 VIKTIGE MOMENTER – VURDERT SOM SENTRALE I FISKERINÆRINGEN AV KYSTENS TANKESMIE Av Arnold Jensen på vegne av Kystens Tankesmie  1. Riksrevisjonens rapport; «Kvotesystemet i fiskerinæringen 2004 – 2018, 28.04.20» Riksrevisjonens konklusjon samsvarer med Kystens Tankesmie sine innspill ved at fiskeripolitikken i perioden har tappet fiskeriavhengige

Les mer »

Fartøy over 28 meter – kyst eller hav?

– Nei, jeg feilinformerer ikke om økte kvoteandeler Av Torbjørn Trondsen, Kystens Tankesmie AS Avdelingsleder Espen Jacobsen i havfiskeflåtens interesseorganinsasjon Fiskebåt, påstår i Nordnorsk debatt 6.9.21 at jeg feilinformerer i en artikkel hvor jeg dokumenterer at havfiskeflåten har øket sine kvoteandeler på bekostning av kystfiskeflåten.

Les mer »

Havfiskeflåten har økt sine kvoteandeler på bekostning av kystflåten

Av Torbjørn Trondsen, Kystens Tankesmie AS Rederne  Roger Lerbukt , Ingvald John Husby og Tor Gunnar Kransvik feilinformerer når de påstår i Fiskeribladet 1. 9. 21 at «Det er grundig dokumentert at havfiskeflåten ikke har økt sine kvoter på bekostning av kystflåten».  Det er nettopp det som har skjedd

Les mer »

Bedriftenes og samfunnets økonomi i fiskeriene

Av Torbjørn Trondsen, professor, Kystens Tankesmie AS I debatten om forvaltningen av våre felles fiskeressurser overskygger ofte de bedriftsøkonomiske interessene de samlede samfunnsøkonomiske interessene, Førsteamanuensis Erlend Bullvåg ved Nord Universitet bidro til dette i en nylig artikkel i Nordnorsk debatt hvor han fremsatte sterk kritikk

Les mer »

Justeringer av fiskeripolitikken er i gang

Av Torbjørn Trondsen, Kystens Tankesmie AS Gjennomføring av politiske slagord til praktiske samfunnsendringer, er en tidkrevende prosess. Til dette er politikerne avhengig av støtte fra mange medspillere både i forvaltningen og i samfunnet forøvrig for å mobilisere gjennomføringsmakt og -evne. I fiskeripolitikken har vi lang

Les mer »
Rull til toppen