Kystkommunenes Fiskerikonferanse

Kystkommunenes Fiskerikonferanse 20. sept. 2023, TromsøFestsalen Sparebank 1 Nord Norge Trykk for å melde deg på Program: 09.30 Registrering – Festsalen Sparebank 1 Nord Norge 10.00 Konferanseåpning  – Innledning v/møteleder Skjalg Fjellheim– Visning/klipp fra Ottar Brox filmen– Utvikling og utfordringer i fiskeriavhengige kystsamfunn ved ordførere …

Kystkommunenes Fiskerikonferanse Les mer »

Høring om sentrale tema for ny kvotemelding

KYSTEN TANKESMIE SITT HØRINGSSVAR TILKVOTEMELDING 2.0 HOVEDMERKNADER Følgende 3 hovedankepunkter gjenspeiler kritikken fra opposisjonen på Stortinget i forrige periode til Solberg-regjeringa sin fremlegging av Kvotemelding 1.0. Det forventes derfor at Støre-regjeringen justerer foreliggende høringsnotater for Kvotemelding 2.0 i henhold til. Kysten Tankesmie sine hovedankepunkter;1. Kvotemelding …

Høring om sentrale tema for ny kvotemelding Les mer »

Kystfolket må sikres retten til sine nære fiskefelter

Av Torbjørn Trondsen og Arne Luther, Kystens Tankesmie AS. I vår artikkel i Nordnordnorsk debatt 21.07.22 påpekte vi at Stortinget nå har muligheter for å rette opp sentraliseringen av fiskerettigheter som påpekt av Riksrevisjonen, som er resultatet av uhjemlet kjøp og salg av kvoter som …

Kystfolket må sikres retten til sine nære fiskefelter Les mer »

Fiskekvotenes bidrag til verdiskaping på kysten?

Arnold Jensen, Arne Luther og Torbjørn Trondsen, Kystens Tankesmie AS Regjeringen forbereder nå melding til Stortinget med sine anbefalinger for hvordan fiskekvotene skal fordeles i fremtiden. Fiskeressursene tilhører fellesskapet og fordelingen er av fundamental interesse for kystens næringsliv. Myndighetene står helt fritt til å fatte …

Fiskekvotenes bidrag til verdiskaping på kysten? Les mer »

6 viktige momenter

6 VIKTIGE MOMENTER – VURDERT SOM SENTRALE I FISKERINÆRINGEN AV KYSTENS TANKESMIE Av Arnold Jensen på vegne av Kystens Tankesmie  1. Riksrevisjonens rapport; «Kvotesystemet i fiskerinæringen 2004 – 2018, 28.04.20» Riksrevisjonens konklusjon samsvarer med Kystens Tankesmie sine innspill ved at fiskeripolitikken i perioden har tappet fiskeriavhengige …

6 viktige momenter Les mer »

Fartøy over 28 meter – kyst eller hav?

– Nei, jeg feilinformerer ikke om økte kvoteandeler Av Torbjørn Trondsen, Kystens Tankesmie AS Avdelingsleder Espen Jacobsen i havfiskeflåtens interesseorganinsasjon Fiskebåt, påstår i Nordnorsk debatt 6.9.21 at jeg feilinformerer i en artikkel hvor jeg dokumenterer at havfiskeflåten har øket sine kvoteandeler på bekostning av kystfiskeflåten. …

Fartøy over 28 meter – kyst eller hav? Les mer »

Havfiskeflåten har økt sine kvoteandeler på bekostning av kystflåten

Av Torbjørn Trondsen, Kystens Tankesmie AS Rederne  Roger Lerbukt , Ingvald John Husby og Tor Gunnar Kransvik feilinformerer når de påstår i Fiskeribladet 1. 9. 21 at «Det er grundig dokumentert at havfiskeflåten ikke har økt sine kvoter på bekostning av kystflåten».  Det er nettopp det som har skjedd …

Havfiskeflåten har økt sine kvoteandeler på bekostning av kystflåten Les mer »

Skroll til toppen