Måned: august 2022

Kystfolket må sikres retten til sine nære fiskefelter

Av Torbjørn Trondsen og Arne Luther, Kystens Tankesmie AS. I vår artikkel i Nordnordnorsk debatt 21.07.22 påpekte vi at Stortinget nå har muligheter for å rette opp sentraliseringen av fiskerettigheter som påpekt av Riksrevisjonen, som er resultatet av uhjemlet kjøp og salg av kvoter som …

Kystfolket må sikres retten til sine nære fiskefelter Les mer »

Fiskekvotenes bidrag til verdiskaping på kysten?

Arnold Jensen, Arne Luther og Torbjørn Trondsen, Kystens Tankesmie AS Regjeringen forbereder nå melding til Stortinget med sine anbefalinger for hvordan fiskekvotene skal fordeles i fremtiden. Fiskeressursene tilhører fellesskapet og fordelingen er av fundamental interesse for kystens næringsliv. Myndighetene står helt fritt til å fatte …

Fiskekvotenes bidrag til verdiskaping på kysten? Les mer »

Skroll til toppen