Velkommen til

Kystens Tankesmie!

Kystens Tankesmie AS

Fiskeriressursene tilhører fellesskapet:

Havressurslova § 2: "Dei viltlevande marine ressursane ligg til fellesskapet i Noreg"

Kystens Tankesmie vil arbeide for å styrke rettsgrunnsetningen nedfelt i § 2

Vi vil bidra til livskraftige kystsamfunn.

Vi vil være møteplass, initiativtaker og pådriver med engasjerte fagfolk som vil gjøre en forskjell med dokumentasjon og løsningsforslag.

Vi vil styrke kystsamfunnenes interesser i den tilspissede kampen om fellesskapets marine ressurser.

Visjoner

Vi vil arbeide for at hensynet til kystsamfunnene ivaretas i fiskerilovgivningens intensjoner og forvaltningspraksis

En av våre viktigste målsetninger er å øke forståelsen for kystsamfunnenes situasjon og behov når felleskapets ressurser fordeles.

Verdier

Videreutvikling av en konkurransedyktig verdiskaping med bærekraftige arbeidsplasser langs hele kysten​.

Bidra til en bærekraftig og konkurransedyktig samfunnsmessig verdiskaping av ressursene

Øke tilgang på kvalitets sjømat og naturopplevelser​.

Kystens Tankesmie AS

Skroll til toppen