Video

10 Krav til den nye kvotemeldinga:

Torbjørn Trondsen gjennomgår kravene til Kvotemelding ll fra Kystens Tankesmie.

Første krav: Erkjenne at fiskeripolitikken har hatt negative sider til bosetting og folketall – i strid med fiskerilovgivningens intensjoner.

Andre krav: Forvaltningen skal skje ut fra bærekraft og samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Tredje krav: Oppfylle de krav som Riksrevisjonen har påpekt om kvotepolitikken

Fjerde krav: Praktisere og håndheve deltaker- og havressurslovenes ordning for tildeling av kvoter.

Femte krav: Sikre at strukturkvotene tilbakeføres grunnkvotene til de opprinnelige kvotegrupper før 2007 -etter forutsetningene.

Sjette krav: Fordele kvoter som gir best verdiskaping i de mest fiskeriavhengige kommunene.

Sjuende krav: Sikre bærekraftig høsting på fiskens oppvekstområder innenfor 4 nautiske mil.

Åttende krav: Forbedre kvotekontrollen.

Niende krav: Overføre kvoter fra trålflåten til kystfiskeflåten.

Tiende krav: Leveringspliktige kvoter skal bearbeides i de tilgodesette fiskerikommunene.

Skroll til toppen