En kvotepolitikk for øket verdiskaping på kysten

BAKGRUNN Fiskeressursene eies av det norske folk i fellesskap. Fiskekvotene forvaltes av staten på vegne av folket. Kystfolket har gjennom generasjoner bygd opp hevd på utnyttelsen av fiskeressursene. Siden årtusenskiftet har markedsprisene og verdiskapingen vært meget god som har gitt fiskerne høye inntekter. Myndighetene har …

En kvotepolitikk for øket verdiskaping på kysten Les mer »