Høring om sentrale tema for ny kvotemelding

KYSTEN TANKESMIE SITT HØRINGSSVAR TILKVOTEMELDING 2.0 HOVEDMERKNADER Følgende 3 hovedankepunkter gjenspeiler kritikken fra opposisjonen på Stortinget i forrige periode til Solberg-regjeringa sin fremlegging av Kvotemelding 1.0. Det forventes derfor at Støre-regjeringen justerer foreliggende høringsnotater for Kvotemelding 2.0 i henhold til. Kysten Tankesmie sine hovedankepunkter;1. Kvotemelding …

Høring om sentrale tema for ny kvotemelding Les mer »