Lerøy og Nordlys

Nordlys bruker hele førstesida den 17. februar til å hevde at 600 arbeidsplasser er i fare. Det finnes det ingen dokumentasjon for å hevde. Tvert imot ville fisk om den blir landet fersk fra kystflåten kunne gitt minst ti ganger så mange arbeidsplasser. For å …

Lerøy og Nordlys Les mer »