Oppklaring om EØS, oppdrett og havet

lady justice, legal, law
Ivar Hellesnes skriver (“EØS og havet”) i KK. Dette er feil på en rekke punkter og kan ikke bli ståede uimotsagt:
 
1. oppdrett i Norge er omfattet av EØS-avtalen, kun med unntak av Svalbard. 
 
2. Kontinentasokkelen og den økonomiske sone er norske uten hensyn til om domstolen kommer til at områdene er en del av EØS eller ei.
 
3. oppdrett i og utenfor territorialfarvannet er omfattet av norsk rett – dvs. tilpasset krav fra EU, hvis området i den økonomiske sone er en del av EØS. Dvs. at matloven med sine 1000 sider med EU-rett gjelder for oppdrettet her.
 
4. hvis området i den økonomiske sone ikke er en del av EØS, er oppdrett utelukkende regulert av norsk rett, dvs også her matloven med sine 1000 sider, herunder regler om slakting. Fram til 1988 var akvakulturlova gjeldende ut til 12 n.mil. Iht. kgl.. res. av 29.april 1988 gjelder norsk rett ut til 200 n.mil.(se P.Ørebech, Norsk havbruksrett (Grøndahl 1988 s. 11). Dette er fortsatt norsk rett.
 
5. Det finnes ingen grense mellom Norsk økonomisk sone og territorialfarvannet og derfor ingen grensepassering for inntak av slik havmerdlaks til lands i Norge. Laksen kommer fra Norge og landes i Norge
 
Peter Ørebech
professor i rettsvitenskap
UIT Norges arktiske universitet

Del innlegget på:


Støtt vårt arbeid for en levende kyst. Gi engangsbidrag til Kystens Tankesmie.

Vi søker sponsorer som deler vår interesse om å sikre næringsvirksomheten på en levende kyst.

Legg igjen en kommentar

Skroll til toppen