Arkiv

Råfisklagets Samfunnsansvar

Av professor Torbjørn Trondsen, Kystens tankesmie AS. Norges Råfisklag har ansvaret for omsetning av fangstene fra de leveringspliktige trålkvotene. Laget bærer et betydelig ansvar for at fangstene ikke anvendes til verdiskaping og arbeidsplasser i de kystsamfunnene i nord som er tilgodesett gjennom fiskerilovgivningen.  Formålet med …

Råfisklagets Samfunnsansvar Les mer »

En kvotepolitikk for øket verdiskaping på kysten

BAKGRUNN Fiskeressursene eies av det norske folk i fellesskap. Fiskekvotene forvaltes av staten på vegne av folket. Kystfolket har gjennom generasjoner bygd opp hevd på utnyttelsen av fiskeressursene. Siden årtusenskiftet har markedsprisene og verdiskapingen vært meget god som har gitt fiskerne høye inntekter. Myndighetene har …

En kvotepolitikk for øket verdiskaping på kysten Les mer »

Til Meld. St. 32 (2018-2019): En kritisk tolkning og analyse for økt verdiskaping

Meld.St.32. (2018-2019) Et kvotesystem for økt verdiskaping En kritisk Tolkning og analyse med skisse til alternative løsninger Av Torbjørn Trondsen Professor dr.scient. Kystens Tankesmie AS Tidligere Norges fiskerihøgskole UiT Norges Arktiske Universitet Dato:12.12.2019 «For den som har, skal få, og det i overflod. Men den …

Til Meld. St. 32 (2018-2019): En kritisk tolkning og analyse for økt verdiskaping Les mer »

Skroll til toppen