Til Meld. St. 32 (2018-2019): En kritisk tolkning og analyse for økt verdiskaping

Meld.St.32. (2018-2019) Et kvotesystem for økt verdiskaping En kritisk Tolkning og analyse med skisse til alternative løsninger Av Torbjørn Trondsen Professor dr.scient. Kystens Tankesmie AS Tidligere Norges fiskerihøgskole UiT Norges Arktiske Universitet Dato:12.12.2019 «For den som har, skal få, og det i overflod. Men den …

Til Meld. St. 32 (2018-2019): En kritisk tolkning og analyse for økt verdiskaping Les mer »