Justeringer av fiskeripolitikken er i gang

Av Torbjørn Trondsen, Kystens Tankesmie AS Gjennomføring av politiske slagord til praktiske samfunnsendringer, er en tidkrevende prosess. Til dette er politikerne avhengig av støtte fra mange medspillere både i forvaltningen og i samfunnet forøvrig for å mobilisere gjennomføringsmakt og -evne. I fiskeripolitikken har vi lang …

Justeringer av fiskeripolitikken er i gang Les mer »

Til Meld. St. 32 (2018-2019): En kritisk tolkning og analyse for økt verdiskaping

Meld.St.32. (2018-2019) Et kvotesystem for økt verdiskaping En kritisk Tolkning og analyse med skisse til alternative løsninger Av Torbjørn Trondsen Professor dr.scient. Kystens Tankesmie AS Tidligere Norges fiskerihøgskole UiT Norges Arktiske Universitet Dato:12.12.2019 «For den som har, skal få, og det i overflod. Men den …

Til Meld. St. 32 (2018-2019): En kritisk tolkning og analyse for økt verdiskaping Les mer »

Rull til toppen