Ny giv med fiske-tiende

Ola flåten, professor emeritus ved Norges Fiskerihøgskole, UIT Norges Arktiske Universitet skrev 12.mai 2020 i Nordlys et forslag om hvordan vi kan ivareta foredlingsbedriftene og sysselsetningen langs kysten. Trykk her for å lese debattinnlegget i Nordlys. Forslaget lyder som følger:

La 10 prosent – tiende – av kvotene for torsk, hyse og sei avsettes til bedriftenes disposisjon, fordelt i forhold til bedriftenes produksjon (kvantum) i siste tre års periode. Disse grønne kvotene kan bedriftene la lokale båter eller fremmed flåten fiske mot å levere til kvote bedriften. Bedriften bestemmer selv hvilken foredling den skal gjøre med fisken, men ren innfrysing for eksport til foredling i andre land tillates ikke. Om det for eksempel er fersk eller frossen filet, salt eller tørr fisk, eller sortert og iset fersk fisk er det greit. Av hensyn til EFTA/EØS avtalene gjelder ordningen bedrifter uavhengig av hvem som eier dem.

Bedrifter og fiskefartøy må kunne avtale betingelsene for denne utvekslingen seg imellom, som forhåndsbetaling av kvotene eller som avregning når fisken leveres, og det må være full åpenhet om betingelsene. Salgslagene kan registrere og holde overoppsyn med de grønne kvotene på samme måte som de i dag gjør det med alle fangster og kvoter.

Ved å la iallfall 10 prosent av kvotene gå til bedriftene så får disse styrket sitt driftsgrunnlag, sysselsetting og økonomi. Fiskerne fisker i alt like mye som før. Siden norsk arktisk torsk, hyse og sei gyter og ernærer seg i de nordlige områdene bør ordningen i første omgang avgrenses til disse. Bedrifter fra Sunnmøre til Finnmark kan søke om å få grønne kvoter. Av hensyn til de særlig sårbare samfunn helt i nord bør Finnmark og Nord-Troms tilgodeses relativt sett med noe mer enn bedriftene lengre sør. Havet nord for Finnmark er det viktigste oppvekstområdet for de tre nevnte bestandene, og utgangspunkt for fiskerienes rikdom.

Sist, men ikke minst, bosetting lengst i nord har også en strategisk betydning for Norge. Befolket land er den sikreste garanti for framtidig eierskap til ressursene i havet og på land.

Del innlegget på:


Støtt vårt arbeid for en levende kyst. Gi engangsbidrag til Kystens Tankesmie.

Vi søker sponsorer som deler vår interesse om å sikre næringsvirksomheten på en levende kyst.

Legg igjen en kommentar

Skroll til toppen