Misoppfatninger i pressa om EU og fiskeeksport

Ost mot fisk Av Peter Ørebech I pressa sirkulerer det mye misoppfatninger om forholdet mellom landbruksvarer og fisk etter at UK har trukket seg ut av EU og at dette står i et motsetningsforhold til fiskeeksport. Vanlige oppfatninger i pressen er som følger: «Brexit fører til …

Misoppfatninger i pressa om EU og fiskeeksport Les mer »