Hvem stikker av med ressursrenta i fiskeriene?

Av Torbjørn Trondsen, professor Kystens tankesmie AS Ressursrente (grunnrente) er en betegnelse på de økonomiske merverdiene som kan høstes av naturen. På kysten høster vi denne naturens overflod av en felles allmenning som til alle tider har dannet grunnlaget for arbeid, inntekt og bosetting. Regulering …

Hvem stikker av med ressursrenta i fiskeriene? Les mer »