Fartøy over 28 meter – kyst eller hav?

- Nei, jeg feilinformerer ikke om økte kvoteandeler

Av Torbjørn Trondsen, Kystens Tankesmie AS

Avdelingsleder Espen Jacobsen i havfiskeflåtens interesseorganinsasjon Fiskebåt, påstår i Nordnorsk debatt 6.9.21 at jeg feilinformerer i en artikkel hvor jeg dokumenterer at havfiskeflåten har øket sine kvoteandeler på bekostning av kystfiskeflåten.

“Det er i denne prosessen at denne nye type havfiskefartøy opp til 55 meter (som Fiskebåt tydeligvis insisterer på er kystfiskefartøy)  kunne kjøpe strukturkvoter tilknyttet fartøy med hjemmelslengde ned til 10 meter” – Torbjørn Trondsen  

Striden står om hva som definerer et havfiskefartøy. Helt frem til 2010 ble et havfiskefartøy definert som et fartøy over 28 meter. Alt annet under var kystfiskefartøy. Fordeling av kvotene skjer fortsatt etter hjemmelslengde, det vil si den gjeldene fartøystørrelsen da kvotesystemet ble innført. Totalkvotene i torskefiskeriene fordeles derfor mellom kystflåten med hjemmel under 28 meter og havfiskeflåten som består av trål og konvensjonelle havfiskefartøy over 28 meter.

Torbjørn Trondsen

Styreleder
Kystens Tankesmie

Med hjemmel i Deltakerloven ble det imidlertid under Stoltenberg 2 regjeringen innført forskrifter som tillater at fartøy opp til 500 m3 lasterom (det vil si havfiskefartøy opp til  55 meter lengste lengde), kan fiske på kvoter avsatt til fartøy med hjemmelslengde under 28 meter – altså det som vanligvis defineres som kystfiskefartøy.

Kvotegrunnlaget for disse nye havfiskefartøyene som ble tilvist kystfiskekvoter, var naturligvis alt for lite for å være bedriftsøkonomisk regningssvarende. Men dette ble fikset av Solberg regjeringen ved å tillate at disse nye havfiskefartøyene kan kjøpe opp stadig flere kvoter både for torsk og sild, fra opprinnelig 3 kvoter i 2007 til 4 kvoter i 2013 og 6 kvoter i 2017. Det er i denne prosessen at denne nye type havfiskefartøy opp til 55 meter (som Fiskebåt tydeligvis insisterer på er kystfiskefartøy)  kunne kjøpe strukturkvoter tilknyttet fartøy med hjemmelslengde ned til 10 meter.  Dette har derfor vært en sterk driver i den sentraliseringsprosessen som har skjedd i kystfisket som både Kystens Tankesmie og Riksrevisjonen grunndig har dokumentert.

Det store problemet er hva som skal skje når disse strukturkvotene i 2027 skal tilbake til de fartøygruppene som de tilhører med hjemmelslengde under 28 meter. Her har  Stor-kystgruppen låst seg opp i et hjørne. Mens regjeringspartiene ved behandling av kvotemeldingen åpnet for at de skulle få beholde strukturkvotene selv om de er fullt ut nedskrevet i deres regnskaper, går selv fylkeslederne i Høyre nå inn for at strukturkvotene etter 2027 skal tilbake til de fartøygrupper hvor hjemmelen ligger. Dermed er det et trygt flertall i stortinget for en slik løsning.

Hær kan du gå inn på Fiskeridirektoratet sine nettsider for å se forflytninger av kvotefaktorer mellom lengdegrupper ved å sammenligne “hjemmelslengde” med “største lengde”:

Del innlegget på:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Støtt vårt arbeid for en levende kyst. Gi engangsbidrag til Kystens Tankesmie.

Vi søker sponsorer som deler vår interesse om å sikre næringsvirksomheten på en levende kyst.

Legg igjen en kommentar

Rull til toppen